Geneesmiddelenprotocollen

Onderhoud

Geneesmiddelenprotocollen (onderhoud)

Sinds enige tijd verwijst de psychiater een deel van zijn patiënten terug naar de eerste lijn. Voor de onderstaande geneesmiddelen kan de huisarts patiënten aanmelden voor monitoring. Daarbij worden protocollen gevolgd conform de stanpunten van de NHG en afgestemd met de GGZe. Indien een patiënt meerdere geneesmiddelen gebruikt, kunnen van deze protocollen combinaties worden gemaakt. Zo worden er geen bepalingen dubbel geprikt en hoeft de patiënt niet vaker dan nodig te komen.

Monitoring is mogelijk voor:
- Carbamazepine
- Clozapine
- Lithium
- Metabool
- Valproaat

Voor de inhoud van de pakketten en het aanmelden van uw patiënten kunt u gebruik maken van het formulier in ZorgDomein: Diagnostiek monitoring chronische aandoeningen, formulier ALGEMEEN. Hiermee kunt u ook wijzigingen doorgeven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de consulenten, via telefoonnummer 088 - 21 41 176.