Vaardigheidscursus spirometrie voor praktijkondersteuners en doktersassistentes

Diagnostiek voor U biedt op verzoek vaardigheidscursussen spirometrie aan voor praktijkondersteuners en doktersassistentes.

De vaardigheidscursus spirometrie biedt een uitkomst voor u als u longfunctieonderzoek wilt uitvoeren in uw eigen praktijk. Het is ook mogelijk om de cursus te volgen als uw praktijkondersteuners en/of doktersassistentes al ervaring hebben met uitvoeren van longfuncties. De focus van de cursus ligt dan meer op het verbeteren van de huidige vaardigheden.

Onderstaande vragen komen tijdens de cursus aan bod:

  • Hoe neem ik een blaastest af volgens internationale richtlijnen?
  • Hoe geef ik een juiste instructie aan de cliënt?
  • Wat zijn valkuilen? En hoe herken ik minder goede longfuncties?
  • Welke variaties van longfuncties zijn er?

Na het succesvol afronden van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.

De cursus spirometrie voor beginners duurt 4 dagdelen en kost in totaal 175 euro. Praktijkondersteuners en doktersassistentes met ervaring kunnen de cursus volgen binnen een of meerdere dagdelen. De kosten daarvoor zijn 75 euro per dagdeel.

Aanmelden en/of meer informatie
Voor aanmelding en/of meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Manuella Roumen, consulente, via telefoonnummer  088 – 21 41 176  of email: manuella.roumen@diagnostiekvooru.nl.