Bloedafname

Bloedafname
Diagnostiek voor U verzorgt bloedafname op ruim 130 bloedafnamelocaties, dus altijd dicht bij uw patiënten in de buurt. In de regio Eindhoven en omgeving werken wij hierbij samen in De Bloedafname (Trombosedienst Regio Eindhoven, Diagnostiek voor U, Máxima Medisch Centrum en Catharina-ziekenhuis).

Bloedafname thuis
Wanneer uw patiënt om gezondheidsredenen niet in staat is om naar een bloedafnamelocatie te komen, dan kan van de thuisservice gebruik gemaakt worden. In dat geval kan de (huis)arts of assistente bellen naar de afsprakenlijn bloedafname aan huis via 088 - 21 41 202 of aanvragen via ZorgDomein. Indien mogelijk op de voorafgaande dag(en).

Bloedafname bij kinderen
Onze medewerkers besteden extra zorg aan de bloedafname bij kinderen, maar kunnen buiten de hulp van ouders geen hulp van derden inroepen. Wij adviseren ouders met kinderen onder de 2 jaar en kinderen vanaf 2 jaar die erg bang en beweeglijk zijn naar een hoofdlocatie van Diagnostiek voor U te komen, omdat hier medewerkers werken die ervaren zijn in de bloedafname bij jonge kinderen.

Cito-aanvragen
Cito-aanvragen zijn mogelijk voor klinisch-chemische bepalingen, hematologische bepalingen en zwangerschapstesten. Op het aanvraagformulier kunt u op de voorzijde aangeven of het een CITO aanvraag betreft. De uitslag wordt dezelfde dag vóór 17.00 uur aan de aanvrager telefonisch of per fax doorgegeven.