Klinische chemie

Klinische chemie
Vanaf het ontstaan in 1986 is ons laboratorium gegroeid tot een professioneel lab met jaarlijks bijna 4 miljoen bepalingen. We bieden een breed pakket aan klinisch chemische bepalingen uit bloed, urine, feces en semen. Van alle aanvragen die dagelijks bij ons binnenkomen, wordt ongeveer 95% dezelfde dag nog gerapporteerd naar de aanvrager. De overige onderzoeken worden uitbesteed aan gekwalificeerde laboratoria, waardoor sommige uitslagen mogelijk later bekend zijn.

Indien gewenst kunt u altijd overleggen met onze eigen klinisch chemici over een aan te vragen onderzoek of een uitslag via 088 - 21 41 172.