Urinestrip

Point of Care Testing

Urinestrips
In de NHG standaard urineweginfecties wordt aanbevolen een nitriettest uit te voeren. In de praktijk worden hiervoor urinestrips gebruikt die visueel worden afgelezen van de verpakking van de urinestrips. Na het dippen van de strip in de urine, moet minimaal één minuut worden gewacht, voordat deze mag worden afgelezen. De test is snel en simpel, waarbij het van belang is dat men zich bewust is van factoren die vals-positieve en vals-negatieve resultaten geven. Sterk verkleurde urine kan vals-positieve resultaten opleveren, terwijl urines met pH < 6,0 een fout/vals negatief testresultaat geven. Strips die langer dan 90 minuten aan licht worden blootgesteld, geven een fout/vals-positieve nitrietuitslag.

Het gebruik van een urinestrip-analyser maakt standaardisatie van de nitriettest mogelijk. Hierbij wordt de strip, nadat deze in urine is gedoopt, direct in de analyser gelegd. De resultaten worden dan automatisch afgelezen en komen (desgewenst) automatisch in het HIS.

De NHG standaard ‘urineweginfecties’ noemt ook het uitvoeren van een leukotest, die u kunt uitvoeren door de urine onder de microscoop te bekijken of door een combi-stick te gebruiken. De urinestripanalyzer in combinatie met de multistix 5 strips die wij u aanbieden, bepaalt naast nitriet ook: leukocyten, eiwit, glucose en bloed.

Voordelen

  • Minder fouten door meer gestandaardiseerde werkwijze;
  • Assistente kan de test inzetten en verder gaan met overige werkzaamheden. De tijd hoeft niet meer in de gaten gehouden te worden;
  • Meter voldoet aan kwaliteitssysteem van een geaccrediteerd laboratorium;
  • Laboratorium uitslagen automatisch in HIS (op termijn);
  • Analyser voldoet aan kwaliteitssysteem van geaccrediteerd laboratorium;
  • Bestellen van strips of oplossen van problemen met strips of meter via Diagnostiek voor U;
  • Kalibratie van meter met de laboratoriumanalyser;
  • Vijf betrouwbare bepalingen uitgevoerd in 45 seconden.

Nadelen
Er zijn geen nadelen verbonden aan deze test.

Feiten
Betrouwbaarheid: goed.
Hoeveelheid urine nodig: 10 μL.
Tijd tot uitslag: de test zelf duurt 45 seconden, voorbereidende handelingen ongeveer een minuut extra.
Kosten voor patiënt: De kosten voor de inzet van POCT zijn gelijk aan een urinebepaling door het laboratorium, zie de tarievenpagina.