Rapportage

Rapportage

Diagnostiek voor U heeft een geautomatiseerd systeem waarin alle gegevens van de aanvrager, de patiënten, de aangevraagde onderzoeken, de resultaten en de facturatie opgenomen zijn. Als van alle individuele onderzoeken de resultaten binnen zijn, worden deze resultaten, zoveel mogelijk gecombineerd in één rapport, naar de aanvrager verzonden. U ontvangt de rapportage via Edifact, Cyberlab, of schriftelijk, waar mogelijk NHG-gecodeerd.  

Het rapport van de meeste laboratoriumbepalingen is binnen één dag gereed. In een aantal bijzondere gevallen (bijv. onderzoeken met een lagere inzetfrequentie) is deze periode langer.

- Via Edifact worden eindresultaten gerapporteerd (geen deelresultaten)
- In Cyberlab worden alle nieuwe resultaten realtime gerapporteerd. Zodra een (deel)resultaat bekend is, is deze
  direct voor u beschikbaar
- Bij schriftelijke rapportages worden functieonderzoeken en laboratoriumonderzoeken apart gerapporteerd. Een
  voorlopig laboratoriumrapport wordt verstrekt als alle uitslagen na twee dagen nog niet complet zijn. Een voorlopig
  functieonderzoekrapport wordt verstrekt als alle uitslagen na zeven dagen nog niet compleet zijn. Eindrapporten
  voor respectievelijk laboratoriumonderzoeken en functieonderzoeken worden verstrekt als alle uitslagen compleet
  zijn.

De facturatie van de onderzoeken vindt geheel geautomatiseerd plaats aan de hand van de op het aanvraagformulier ingevulde gegevens of volgens de afspraak die met de zorggroepen is gemaakt.

Gegevens van de patiënten die bij Diagnostiek voor U onderzoeken hebben laten uitvoeren, blijven ten minste 10 jaar bewaard (m.n. functieonderzoeken) of zolang de gegevens klinische relevantie hebben.

Opvragen beelden
Wilt u beschikken over de beelden van bij ons aangevraagd beeldvormend onderzoek van één van uw cliënten? Neem dan contact op via de aanvragerslijn 088 – 21 41 200.