Zorg in de keten

Zorg in de keten
Aanvullend op het uitvoeren van kwalitatief goede verrichtingen zijn bij Diagnostiek voor U ondersteunende diensten ontwikkeld, in samenwerking met de huisartsen. Daarbij wordt het uitgevoerde onderzoek samen met de door de huisarts aangedragen patiëntgegevens beoordeeld door de specialist. Hierdoor kan de beoordelend specialist een differentiaal-diagnostisch en beleidsadvies geven. Ook voor patiënten zonder verwijsindicatie.

Diagnostiek voor U heeft inmiddels een aantal van deze diensten die de huisarts inhoudelijk ondersteunen en ook faciliteren bij het monitoren van chronische patiënten door middel van een oproepsysteem en datamanagement (feedback op niveau van de patiënt, de praktijk, de Hagro, de zorggroep, inclusief benchmarking).

In samenwerking met diverse zorggroepen in ons werkgebied zijn zorgprogramma's ontwikkeld voor diabetes, astma/COPD, CVRM en schildklieraandoening. Daarnaast worden ook voor andere onderzoeken specialisten steeds meer betrokken. Hierboven ziet u een overzicht.

Genoemde voorbeelden zijn een illustratie van de visie waaruit Diagnostiek voor U werkzaam is. Doelstelling is de ondersteuning van de diagnostische zorg in de eerstelijn, dichtbij de patiënt, waarbij de inzet van specialistische expertise een voorwaarde is voor goede kwaliteit. Diagnostiek voor U zoekt daarvoor vanzelfsprekend en graag de samenwerking op met zowel de huisartsen als de regionale ziekenhuizen en haar specialisten, om samen in de keten goede zorg te organiseren voor alle patiënten.