Atriumfibrilleren

Integrale diagnostiek hartfalen en atriumfibrilleren
Bij Diagnostiek voor U kunt u voor uw patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen een volledig pakket diagnostiek aanvragen, conform de richtlijnen in de NHG standaard Hartfalen en de NHG-standaard Atriumfibrilleren

Het diagnostisch pakket is samengesteld in samenwerking met de kaderartsen van zorggroepen en onze cardiologen.  

Diagnostiek en advies door de cardioloog
Als eerstelijns diagnostisch centrum ondersteunt Diagnostiek voor U de huisarts bij complexe diagnostiek, door aan de uitvoering van diagnostisch onderzoek expertadvies toe te voegen ten behoeve van behandeling en begeleiding. Het advies wordt in dit geval gegeven door een cardioloog. Dit is mogelijk als de huisarts bij aanvraag van een onderzoek de noodzakelijke klinische gegevens meestuurt.

Routing
Het onderzoek (cardiale echo met rust ECG eventueel aangevuld met bloedonderzoek) vindt plaats op 1 dag op één van onze locaties. De cliënt kan er zelf een afspraak voor maken. De rapportage wordt u via Edifact binnen 5 dagen toegestuurd en is tevens zichtbaar in Cyberlab. 

Doel
Het doel van deze service is de huisarts zodanig te ondersteunen dat de patiënt met (paroxysmaal) atriumfibrilleren of hartfalen, mits deze geen verwijsindicatie heeft, in de huisartsenpraktijk goed kan worden ingesteld en begeleid. Om dat te bereiken streven we ernaar dat onze cardioloog:
•    een complete diagnose kan stellen, zowel wat betreft het atriumfibrilleren/ hartfalen, als wat betreft mogelijke oorzaken;
•    beleidsadviezen kan geven afgestemd op diagnose, zowel als oorzaak en mogelijke gevolgen van het atriumfibrilleren of hartfalen.

Aanpak
De cardioloog kan genoemde aspecten op een gestructureerde wijze beoordelen mits hij voldoende informatie krijgt over de klinische gegevens van de patiënt. We vragen u daarom de relevante gegevens (conform NHG standaard) goed in te vullen bij de aanvraag van de integrale cardiale diagnostiek. U kunt integrale cardiale diagnostiek  aanvragen via Zorgdomein. Ook kunt u het aanvragen via het papieren aanvraagformulieren integrale cardiale diagnostiek. Het aanvraagformulier kunt u bestellen via het bestelformulier of telefonisch bij afdeling Klantrelatie: 088 - 21 41 291.

Contra-indicaties 

Contra-indicaties absoluut:
Geen

Contra-indicaties relatief:
•    Onvermogen om plat op de rug of op de linkerzij te liggen
•    Status na klepchirurgie
•    Zeer dunne huid en huidproblemen bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)

Nieuwe en bekende patiënten
U kunt patiënten verwijzen waarbij u recent atriumfibrilleren of hartfalen heeft geconstateerd. Ook bij  patiënten die bij u al langer bekend zijn, heeft u mogelijk behoefte aan nadere inkaarting: ook zij zijn welkom. In principe is het uitgebreidere diagnostische onderzoek eenmalig. Naast advies over behandeling, adviseert de cardioloog of en welk onderzoek gewenst is voor de follow-up in de huisartsenpraktijk.

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de consulenten van Diagnostiek voor U. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 088 - 21 41 176.