Slaapapneu

Slaapapneu

OSAS diagnostiek in de eerstelijn
Bekend is dat OSAS een sterke relatie heeft met overgewicht. Daarnaast blijkt steeds meer  de relatie met hartvaatziekten en Diabetes Mellitus, aandoeningen die bij uitstek het terrein van de  huisartsgeneeskunde zijn. Om deze redenen hebben we in 2014 een pilot “Polygrafie” uitgevoerd, ter ondersteuning van de huisarts bij de  OSAS diagnostiek . De polygrafieën werden beoordeeld door een longarts. Gebleken is:

  • Dat de kwaliteit van het PG onderzoek heel goed is.
  • Dat het laagdrempelig aanbieden van polygrafie zinvol is om de bewustwording van de huisarts voor  OSAS te vergroten.
  • En vooral dat OSAS patiënten eerder opgespoord kunnen worden en onnodige verwijzingen kunnen worden voorkomen.

Deze bevindingen verantwoorden de verdere uitrol van ondersteuning van OSAS-diagnostiek middels polygrafie in de eerste lijn.

Samenwerking met de longartsen
Samen met de longartsen van de regionale slaappoli’s  werken we aan het optimaliseren van het zorgtraject voor de OSAS patiënt. We streven ernaar dubbeldiagnostiek na verwijzing te voorkomen. Dit doen we onder andere door te regelen dat  de polygrafie, inclusief volledige registratie, voor de longarts beschikbaar is in het ziekenhuis.

Voor de patiënt
De patiënt komt aan het einde van de middag bij Diagnostiek voor U met het OSAS aanvraagformulier om de meetapparatuur aan te sluiten voor de nacht. De patiënt kan zelf thuis de neus en mond sensoren aansluiten voordat hij of zij gaat slapen. De volgende ochtend levert de patiënt de meetapparatuur voor 09.00 uur in op de locatie waar de apparatuur is aangesloten. Het onderzoek wordt door of onder supervisie van een slaapdeskundige (longarts), beoordeeld. U krijgt vervolgens advies over het te voeren beleid.

Speciaal OSAS aanvraagformulier
U kunt het slaaponderzoek aanvragen via het specifieke OSAS aanvraagformulier. U kunt deze bestellen via het bestelformulier.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de consulenten van Diagnostiek voor U, via telefoonnummer 088- 214 11 76.