Al onze onderzoeken zijn op afspraak

Inleveren van materiaal voor laboratoriumonderzoek kan zonder afspraak, tijdens openingstijden

Kijk voor uw bezoek op www.diagnostiekvooru.nl/info

Laboratorium Diagnostiek voor U behaalt ISO 15189 accreditatie!

 

Diagnostiek voor U heeft als één van de eerste laboratoria van Nederland de ISO15189 accreditatie behaald. Met expliciete complimenten van de Raad voor Accreditatie behaalt Diagnostiek voor U haar accreditatie voor ziekenhuisfarmacie, klinische chemie, hematologie, IUI en medische microbiologie. Dit betekent dat Diagnostiek voor U voldoet aan de internationale ISO-norm die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op verbetering. Zowel werkzaamheden in het laboratorium als werkzaamheden die vooraf gaan aan het laboratoriumonderzoek (o.a. bloedprikken en transport naar het laboratorium) behaalden de accreditatie.

De nieuwe ISO-norm als kwaliteitscriterium 
ISO15189 is een internationale standaard voor de accreditatie van medische laboratoria. De ISO-norm komt in de plaats van de bestaande CCKL-norm. De nieuwe ISO-norm is nog meer klant- en procesgericht.  Alle medische laboratoria in Nederland moeten de komende tijd hun ISO15189 accreditatie behalen, dit wordt een van de kwaliteitscriteria die zorgverzekeraars gaan hanteren in de contractering van medische laboratoria. Peter van Delft, bestuurder Diagnostiek voor U: “Door als organisatie volgens deze norm te werken, kunnen wij betrouwbare en kwalitatief hoogstaande diagnostiek garanderen aan onze cliënten én aan de zorgverleners waarmee we samenwerken.”

Kwaliteit altijd voorop! 
Het laboratorium van Diagnostiek voor U behoorde tot de eerste 20 laboratoria in Nederland die voldeden aan de kwaliteitsnorm CCKL. En nu een nieuwe ISO-norm geïntroduceerd is zijn we er opnieuw vroeg bij. “ISO15189 maakt onze kwaliteit niet beter, die was al goed,” vertelt klinisch chemicus Etienne Michielsen. “Maar met deze strengere norm kunnen we de hoge kwaliteit van Diagnostiek voor U nog beter aantonen. Én ISO15189 dwingt ons nog meer onze kwaliteit continu te verbeteren. Door te blijven luisteren naar onze eigen medewerkers, de steeds veranderende zorgmarkt en niet in de laatste plaats cliënten en zorgverleners slagen wij hier in.”