Al onze onderzoeken zijn op afspraak

Inleveren van materiaal voor laboratoriumonderzoek kan zonder afspraak, tijdens openingstijden

Kijk voor uw bezoek op www.diagnostiekvooru.nl/info

Verhuizing laboratorium Diagnostiek voor U per 1 september 2014

Sinds 2 juni j.l. is het hoofdkantoor van Diagnostiek voor U gevestigd aan de Boschdijk 1119 in Eindhoven. Vanaf 1 september 2014 verhuist ook het laboratorium naar deze nieuwe hoofdlocatie. Met de nieuwe, hypermoderne laboratoriumtrack is Diagnostiek voor U voorbereid op een verdere ontwikkeling en groei van het laboratorium en kunnen we in het kader van zinnige, zuinige zorg, de kosten per vierkante meter zo laag mogelijk houden. Om onze aanvragers zo optimaal mogelijk te kunnen blijven ondersteunen, bestaat tevens de mogelijkheid het laboratorium in de toekomst verder uit te breiden.

Mogelijke vertraging rapportage resultaten
Tot en met vrijdag 29 augustus worden bepalingen uitgevoerd in het laboratorium op de Stratumsedijk. Vanaf 1 september wordt dit gedaan op de nieuwe locatie aan de Boschdijk. In verband met het verhuizen van de apparatuur, zijn er (alleen in de eerste week van september) helaas een aantal bepalingen die niet meteen vanaf dat moment uitgevoerd kunnen worden. De rapportage van de resultaten kan hierdoor vertraagd worden, met naar verwachting twee tot vijf dagen. Wij doen er alles aan deze periode zo kort mogelijk te houden.

Het gaat hierbij om de volgende bepalingen:
- Bloedgroep, Rh factor, irr.a.s.
- Borrelia burgdorferi (ziekte van Lyme)
- vitamine B1
- vitamine B6
- anti-tTGA (anti-humaan tissue transglutaminase)
- anti-CCP, reumafactor
- ANF (=ANA)
- positieve urinekweken
- chlamydia, gonococcen, trichomonas (swab)

! Indien u een van bovenstaande bepalingen aanvraagt, geeft het vertraging op de rapportage van alle onderzoeksresultaten.

! Uiteraard zullen resultaten waarbij acuut medisch handelen noodzakelijk is, telefonisch aan u worden doorgegeven, zoals u ook nu van ons gewend bent. Zie ook onze doorbellijst.

! Resultaten zijn wel altijd direct inzichtelijk via Cyberlab.

Verandering bloedafnamelocatie diverse bepalingen
Een aantal bepalingen kan nu alleen betrouwbaar worden uitgevoerd indien de bloedafname plaatsvindt op de hoofdlocatie Stratumsedijk. Door de verhuizing van het laboratorium naar de Boschdijk, verandert voor deze bepalingen het bloedafname adres vanaf 1 september in de Boschdijk. Voorbeelden van deze bepalingen zijn: vitamine C, dysmorfe erytrocyten, sperma onderzoek etc.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met afdeling Klantrelatie, telefoonnummer: 088 – 21 41 291 of email: klantrelatie@diagnostiekvooru.nl.