"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Digitaal aanvragen van diagnostiek via ZorgDomein

Vanaf 12 september 2016 biedt Diagnostiek voor U de mogelijkheid digitaal diagnostiek aan te vragen via ZorgDomein. In ZorgDomein selecteert u de aan te vragen diagnostiek en verstuurt u het vanuit uw Verloskundigen Informatiesysteem (VIS) vooraf ingevulde aanvraagformulier digitaal naar Diagnostiek voor U. Zodra de patiënt zich met het patiëntbericht meldt, beschikken wij over alle benodigde informatie om bloedonderzoek en/of verloskundige echo’s uit te voeren.

Om met ZorgDomein te kunnen werken is het noodzakelijk dat uw VIS wordt gekoppeld aan ZorgDomein. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Per post ontvangt u deze week een aanmeldformulier. Wilt u dit liever digitaal ontvangen stuur dan een mail naar klantrelatie@diagnostiekvooru.nl of bel 088 – 21 41 291.

Na het ontvangen van het ingevulde aanmeldformulier zal telefonisch contact met u worden opgenomen door Zorgdomein om op afstand de koppeling te realiseren voor uw praktijk.

Op 19 en 29 september organiseert Diagnostiek voor U in samenwerking met ZorgDomein een instructieavond. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.