"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Hartruisjes en heupjes: diagnostiek door de CB-arts

CB-artsen komen in hun werk met enige regelmaat "hartruisjes" tegen. Ernstige afwijkingen komen niet zoveel voor, maar bij twijfel over pathologie, en vaak vooral ter geruststelling van de ouders, kan er toch behoefte zijn aan nadere diagnostiek. Dat geldt ook voor mogelijke heupproblemen bij zuigelingen.

Diagnostiek voor U biedt beide vormen van diagnostiek aan: de kindercardioloog verricht cardiale echo's bij kinderen, en er  worden echo's gemaakt van kinderheupjes door expert-echoscopisten. We hebben u hier al eerder over bericht. Zowel de kindercardioloog als de orthopeed moedigen het aan om bij geringe verdenking op pathologie dit onderzoek in de eerste lijn, bij Diagnostiek voor U, te laten uitvoeren om de druk op hun spreekuren te verminderen en zinnig en zuinig zorg te verlenen.

Belangrijk om te weten is dat CB-artsen - in bezit van een AGB-code - zelf mogen verwijzen, ook voor deze diagnostiek. Wij hebben daarom eerder al voor hen een bijscholing georganiseerd, samen met beide specialisten. Mochten kinderen uit uw praktijk op verzoek van de CB-arts bij ons een onderzoek krijgen, dan krijgt u als hun huisarts een kopie van de uitslag, en kunt u in overleg met de CB-arts met de ouders het beleid bepalen.