"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

NIPT: Niet Invasieve Prenatale Test

 

NIPT is een nieuwe test, die als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar komt binnen de TRIDENT studie, die wordt uitgevoerd in de acht Universitair Medische Centra in Nederland. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben.

De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft. Bij een afwijkende uitslag is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. Bij Diagnostiek voor U kan de bloedafname voor de NIPT plaats vinden.

Het voorstel van de onderzoekers van de TRIDENT studie is dat de NIPT binnen de basisverzekering valt. De minister van Volksgezondheid zal hier na advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een uitspraak over moeten doen. Hierover wordt vóór 1 april meer duidelijkheid gegeven.

Momenteel werkt Diagnostiek voor U mee aan de validatietest van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Deze moet voor 1 april afgerond zijn.

Meer informatie over de NIPT kunt u vinden op de website: www.meerovernipt.nl