"De assistente kon me meteen vertellen of ik een ontsteking heb"

Diagnostiek bij de huisarts

Voor Nienke, van ons

Uitbreiding berekeningen combinatietest

Rapportage
Iedere zwangere vrouw die een combinatietest laat verrichten, krijgt naast de uitslag voor trisomie 21
nu ook de uitslag voor trisomie 13 en 18, tenzij ze zelf aangeeft dat niet te willen weten. Sinds half mei
zijn de drie kansberekeningen van deze trisomieën opgenomen in de rapportage van de uitslag van de
combinatietest.

Scholing counselors
Door het azM is ten behoeve van de counselors een scholingsbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is
het de bedoeling dat de counselors op de website van het RIVM de Digitale Individuele Nascholing hebben
gevolgd. Naast deze digitale nascholing zijn op de website van het RIVM ook informatiebladen te vinden
over trisomie 13 en 18 en het bijgewerkte draaiboek van de screening op Downsyndroom. Zie: www.rivm.nl/pns.