"Ik kan morgen al terecht voor een filmpje van mijn hart"

Korte wachttijden voor onderzoeken

Voor Chardella, van ons

Veranderingen vergoeding downscreening tijdens de zwangerschap

Per 1 januari 2015 zijn er een aantal zaken ten aanzien van de vergoeding voor downscreening tijdens de zwangerschap veranderd:

• Alle vrouwen moeten de combinatietest zelf betalen, óók vrouwen bóven 36 jaar. In sommige gevallen wordt de test vergoed uit de aanvullende verzekering. 
• De combinatietest wordt wel vergoed bij een medische indicatie. 
• Vanaf 2015 moeten vrouwen ouder dan 36 jaar éérst de combinatietest doen voordat ze in aanmerking komen voor een invasieve test. Voorheen konden zij de combinatietest nog overslaan. 
• Per 1 januari 2015 zal óók deelname aan de NIPT-studie onder de zorgverzekering vallen.

Kijk voor de meest actuele informatie over downscreening en vergoedingen op de website van het RIVM: www.rivm.nl/downscreening (> Hoe verloopt de screening > Kosten) of neem contact op met uw zorgverzekering.