Bloedafname

Diagnostiek voor U verzorgt bloedafname op ruim 130 bloedafnamelocaties, dus altijd dicht bij uw patiënten in de buurt. In de regio Eindhoven en omgeving werken wij hierbij samen in de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (Trombosedienst Regio Eindhoven, Diagnostiek voor U, Máxima Medisch Centrum en Catharina-ziekenhuis).  

Bloedafname thuis
Wanneer uw patiënt om gezondheidsredenen niet in staat is om naar een bloedafnamelocatie te komen, dan kan van de thuisservice gebruik gemaakt worden. In dat geval kan de (huis)arts of assistente bellen naar de afsprakenlijn bloedafname aan huis via 088 - 21 41 202. Indien mogelijk op de voorafgaande dag(en).

Cito-aanvragen
Cito-aanvragen zijn mogelijk voor klinisch-chemische bepalingen, hematologische bepalingen en zwangerschapstesten. Deze laboratoriumbepalingen staan op het aanvraagformulier aangegeven met de term CITO in paars erachter. De uitslag wordt dezelfde dag vóór 17.00 uur aan de aanvrager telefonisch of per fax doorgegeven.