Ketenzorg

Ketenzorg
Aanvullend op het uitvoeren van kwalitatief goede verrichtingen, zijn bij Diagnostiek voor U diagnostiek ondersteunende diensten ontwikkeld, vaak op initiatief van specialisten in samenwerking met de huisartsen, waarbij het uitgevoerd onderzoek samen met de door de huisarts aangedragen patiëntgegevens wordt beoordeeld. Hierdoor kan de beoordelend specialist een differentiaal-diagnostisch en beleidsadvies geven ook voor patiënten zonder verwijsindicatie.
Voorbeelden hiervan zijn: diabetes, Astma/COPD, CVRM, prostaatproblemen, gehoorstoornissen, fractuurpreventie, gynaecologische klachten, zwangerschap, kinderproblematiek (heupecho’s, kindercardiale echo’s), en slaapapneu (pilot).

Deze diensten laten zien hoe Diagnostiek voor U een intermediaire, faciliterende rol speelt in de ketenzorg bij veel aandoeningen. Vanuit de tweede lijn komen steeds vaker initiatieven om Diagnostiek voor U te betrekken in de zorg om zodoende kwaliteit en continuïteit te borgen, bijvoorbeeld:

  • Patiënten die een barriatrische operatie hebben ondergaan, worden na 2 jaar overgedragen aan de huisarts die vervolgcontroles zoals opgenomen in het specialistische protocol overneemt, ondersteund door een jaarlijkse oproep en monitoring door Diagnostiek voor U.
  • Patiënten die na een fractuur verzuimen om de fractuurpoli te bezoeken, worden via de huisarts in het diagnostische traject van dexametrie en lab van Diagnostiek voor U opgenomen.
  • Bij drukte laten de KNO-artsen ook hun eigen audiogrammen bij Diagnostiek voor U uitvoeren.
  • Urologen willen de uitvoering van controle-onderzoeken van mannen behandeld voor mictieklachten overdragen aan Diagnostiek voor U en de follow-up overdragen aan de huisarts. 


De ondersteunende diensten van een Diagnostiek voor U kunnen een vliegwielfunctie hebben voor de ontwikkeling van verdere ketenzorg. Zo hebben de Eindhovense longartsen, volgend op de adviezen die zij geven bij de astma/COPD-dienst, klinische zorgpaden ontwikkeld en hebben ze met de huisartsen afspraken gemaakt over shared care, verwijzen en terugverwijzen, die aansluiten bij de wijze waarop huisartsen en specialisten de hedendaagse ketenzorg vorm willen geven.

Genoemde voorbeelden zijn een illustratie van de visie van waaruit Diagnostiek voor U werkzaam is. Doelstelling is de ondersteuning van de diagnostische zorg in de eerstelijn, dichtbij de patiënt, waarbij de inzet van specialistische  expertise een voorwaarde is voor goede kwaliteit. Diagnostiek voor U zoekt daarvoor vanzelfsprekend en graag de samenwerking op met zowel de huisartsen als de regionale ziekenhuizen en haar specialisten, om samen in de keten goede zorg te organiseren voor alle patiënten.