GGzE

GGzE
In 1995 heeft Diagnostiek voor U het laboratorium van GGzE overgenomen. Destijds waren hier 10 medewerkers bij betrokken. Het laboratorium was verantwoordelijk voor de bloedafname (klinisch en ambulant) en drugs of abuse testen. De dienstverlening en de medewerkers zijn geheel overgegaan en geïntegreerd in het laboratorium van Diagnostiek voor U.

Inmiddels is onze dienstverlening naar GGzE verder uitgebreid met onder meer: oproepen van patiënten, opstellen van nieuwe protocollen, bloedafname voor ambulante zorg op onze decentrale locaties en bij patiënten thuis, etc.

Lees meer over GGzE.