Trombosedienst

Trombosedienst
Een jaar na de overname van het laboratorium is ook de trombosedienst van het SJG overgenomen door de Trombosedienst ZO Brabant (50% Diagnostiek voor U en 50% Máxima Medisch Centrum).

Verdergaande samenwerking
De samenwerking met SJG krijgt de komende tijd een vervolg in de dienstverlening naar de eerstelijn. We onderzoeken onder meer de mogelijkheden om zogenaamde 1,5 lijns pluszorg te organiseren: diagnostiek met specialistische consulten dichtbij de patiënt georganiseerd. Daarnaast streven we naar het beschikbaar stellen van uitslagen, ter voorkoming van dubbeldiagnostiek in de tweedelijn.